Konstverket Badande ungdom på torget har skadats under tunnelbygget, enligt en anmälan från Varbergs kommun.
Konstverket Badande ungdom på torget har skadats under tunnelbygget, enligt en anmälan från Varbergs kommun.

Badande ungdom skadad av tunnelbygget

Kommunen har gjort en anmälan till Trafikverket.

Publicerad Senast uppdaterad

Konstverket Badande ungdom har blivit skadat under bygget av Varbergstunneln. Det anser hamn- och gatuförvaltningen på Varbergs kommun, som har skrivit en anmälan till Trafikverket.

”De aktuella skadorna bedöms vara sprickbildning i skikt och fogar som har fått effekten att det är ett mycket omfattande vattenläckage. Vattenspelet är nu torrlagt med tanke på annalkande vintersäsong”, heter det i anmälan.

Kommunen konstaterar också att konstverket nyligen renoverats.

”Konstverket Badande ungdom med tillhörande vattenspel genomgick ett omfattande reparationsarbete så sent som år 2020 för att säkerställa att konstverk samt tillhörande vattenspel skulle kunna fungera under mycket lång period framåt. Särskilt stor del av reparationsarbetet ägnades åt att se till att vattendelen skulle vara tät och utan vattenläckage”, heter det i anmälan.

Att konstverket sedan har skadats anser kommunen beror på tunnelarbetet.

”Skadan på konstverket med tillhörande vattenspel bedöms uppkommit som en följd av underliggande sprängnings- och tunneldrivningsarbeten vid genomförandet av Varbergstunneln”, skriver kommunen.

Kommunen skriver i anmälan att ersättningsanspråken ännu inte går att precisera, först ska en besiktning genomföras och ett åtgärdsförslag tas fram. 

Hamn- och gatuförvaltningens chef Henrik Petzäll säger i en kommentar till Varbergs Tidning att skadorna upptäcktes i slutet av sommaren.

– Vi har haft en muntlig dialog med Trafikverket och kom fram till att vi även bör göra en formell anmälan så att vi gemensamt kan utreda ordentligt vad det är som har orsakat skadorna.

Med tanke på den nyliga renoveringen anser kommunen att det är sannolikt att skadorna beror på tunnelbygget.

– Om den senaste renoveringen hade skett för 15-20 år sedan så hade det varit en annan sak, men nu var det bara tre år sedan, konstaterar Petzäll.

Statyn har inte några synliga skador.

– Det betyder att man kanske måste öppna upp konstverket i någon del för att utreda skadorna, säger Petzäll.

Trafikverkets projektledare Johan Hjertström säger att personal har varit på plats utan att hitta några skador.

– Vi har haft en person som har varit ute och tittat men som inte kunde hitta några synliga skador. Nu behöver vi ta ytterligare kontakt med kommunen och utreda vad det rör sig om för skador och vad som kan ha orsakat det, säger han till Varbergs Tidning.

Powered by Labrador CMS