För att få ordning på slarvigt parkerade elsparkcyklar har nu en regeländring införts – de får endast lämnas av på anvisade platser i svenska städer.
För att få ordning på slarvigt parkerade elsparkcyklar har nu en regeländring införts – de får endast lämnas av på anvisade platser i svenska städer.

Nu måste elsparken parkeras på särskilda platser

Elsparkcyklar måste numera parkeras på särskilt angivna platser. Detta för att få bukt med problematiken gällande slängda eller slarvigt parkerade fordon.

Publicerad

TRAFIK Från och med idag, den 1 september får man inte längre parkera elsparkcyklar på gång- och cykelbanor, eller köra på dessa. Sparkcyklarna ska parkeras på särskilt angivna platser och kommun och polis får flytta felparkerade fordon, även om de inte orsakar någon fara eller stör.

Bakgrunden till regeländringen är att antalet elsparkcyklar i de svenska städerna har ökat kraftigt de senaste åren och har lett till fler olyckor där dessa fordon har varit inblandade. Enligt Transportstyrelsen har det efterfrågats tydliga regler för att få bukt med problematiken gällande slängda eller slarvigt parkerade elsparkcyklar.

– De nya reglerna ska förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och skapa trygghet för alla de som rör sig på våra gångbanor, säger Kristofer Elo, utredare på Transportstyrelsen.

Barn till och med det år de fyller åtta är undantagna från regeln och har rätt att köra elsparkcykel på gångbana om en cykelbana inte finns. Samma gäller för personer med rörelsehinder som använder ett fordon som hjälpmedel.

Läs mer: Problem med oparkerade elsparkcyklar på väg mot en lösning (Varbergs Tidning, 2 augusti)

Transportstyrelsen: Viktigt att tänka på när du använder elsparkcykel

  • Kör försiktigt när du passerar medtrafikanter. Sänk hastigheten och håll avståndet.
  • Anpassa hastigheten efter förhållanden på platsen, exempelvis vilka medtrafikanter du har, kurvor, underlag och sikt.
  • Det är inte tillåtet att köra en elsparkcykel på en trottoar eller gångbana.
  • Det är inte tillåtet att parkera en elsparkcykel på en gång- eller cykelbana om det inte finns en uppställningsplats eller anordning för parkering av cyklar.
  • Parkera inte elsparkcykeln på sådant sätt att den är i vägen för andra trafikanter. Tänk särskilt på äldre, barn, personer med rörelsehinder eller personer med nedsatt syn.
  • Det är inte tillåtet att framföra en elsparkcykel om du är för trött, sjuk eller påverkad av alkohol eller andra ämnen för att kunna cykla på ett betryggande sätt.
Powered by Labrador CMS