Varbergs fästning skulle hamna i skymundan, menar hembygdsföreningen Gamla Varberg.
Varbergs fästning skulle hamna i skymundan, menar hembygdsföreningen Gamla Varberg.

Gamla Varberg reagerar på kommunens överklagan

Hembygdsföreningen står fast vid sin tidigare kritik.

Publicerad

Västerport. När Varbergs Tidning når Lars Grimbeck, ordförande i hembygdsföreningen Gamla Varberg, har han ännu inte tagit del av kommunens överklagandeskrift.
En stund senare återkommer han med en skriftlig kommentar.
"Vi respekterar givetvis kommunens självklara rätt att överklaga. Vi och många andra anser dock att domen i mark- och miljödomstolen är mycket tydlig och vi vet ännu inte om kommunen ens får prövningstillstånd i högsta instans. Hotellet skulle med sin höjd på 50 meter bli Varbergs högsta byggnad och därmed bli ett landmärke som skulle synas från alla håll. Hög, kompakt bebyggelse i Västerport skulle vara rent förödande för Varbergs rikskända kulturmiljöer med Societén, Kallbadhuset och innerstaden. Men framför allt fästningen skulle för all framtid förlora sitt dominerande intryck i stadsbilden".

Powered by Labrador CMS