Warberg innebandy startar arbete för att förebygga psykisk ohälsa

Warberg Innebandy utvecklar sitt förebyggande arbete mot psykisk ohälsa, som del av föreningens arbete inom social hållbarhet.

Publicerad

INNEBANDY Förutom engagemanget för barn och ungas fysiska hälsa genom innebandyverksamheten, utvecklar nu Warberg IC sitt arbete och engagemang inom den psykiska ohälsan, som ökat bland unga. Nästan hälften av alla 15-åringar har någon typ av psykosomatiska besvär.

– Vår förening är en del av samhället i stort, vilket innebär att vi inte är något undantag när det gäller unga med den här typen av besvär. Därför har vi inom ramen för vårt hållbarhetsarbete tittat lite närmare på hur vi i vår förening kan förebygga psykisk ohälsa utöver det som vi redan gör genom att bedriva träningar och matcher inom vår idrott, säger klubbchef Emil Risberg till klubbens hemsida.

Flertalet anledningar kan ligga bakom ökad psykisk ohälsa

Folkhälsomyndigheten menar att skolan, arbetsmarknaden, relationer inom familjen, ökade skillnader i socioekonomiska villkor och digitala medier kan vara anledningar till ökningen av psykisk ohälsa. Warberg IC skriver att brister i skolans funktion och press på grund av ökade krav på utbildning kan vara en stor del.

– För oss är det viktigt att försöka bidra med insatser som gör skillnad. Därför försöker vi bilda oss en uppfattning om vad som faktiskt är problemet. Sedan kan det så klart finnas olika orsaker till psykisk ohälsa på individnivå. Men det är tydligt inom vilka områden som samhället i stort behöver hjälpas åt kring, där vi får se hur vi utifrån vår verksamhet kan bidra på ett positivt sätt, säger Emil Risberg.

Under säsongen kommer Warberg att starta upp det förebyggande arbetet inom ”ett antal olika områden” tillsammans med partners och ideella organisationer.

Powered by Labrador CMS