Socialnämnden konstaterar att de brustit i barnperspektivet i fallet med de avskärmade barnen.
Socialnämnden konstaterar att de brustit i barnperspektivet i fallet med de avskärmade barnen.

Enhetschefen: "Barnperspektivet lyftes inte fram tillräckligt"

Varbergs kommuns socialnämnd har fått kritik från Inspektionen för vård och omsorg gällande det uppmärksammade fallet med de avskärmade barnen på gården i Varberg. Till VTnu berättar Anna Johansson, enhetschefen för nämnden, att barnperspektivet inte lyfts fram tillräckligt i journalerna och att utredning av fallet pågår.

Publicerad Senast uppdaterad

VARBERG I förra veckan riktade Inspektionen för vård och omsorg kritik mot kommunen för hanteringen av fallet med de avskärmade barnen på gården i Varberg. Anna Johansson, enhetchef för Uppdragsavdelningen i Varbergs kommun tycker att det är bra att Ivo granskar deras arbete, som enligt henne till största delen har fungerat väl. Hon håller dock med om att de brustit i barnperspektivet när utredning inte inleddes i september 2020.

– Socialnämnden kan i detta också se att barnperspektivet inte lyfts fram tillräckligt i journaldokumentationen. Bedömningar i ärendet har kontinuerligt gjorts utifrån den information som funnits tillgänglig, säger Anna Johansson.

Socialnämnden kommer nu att arbeta vidare med att identifiera eventuellt behov av åtgärder för att säkerställa att barnperspektivet vägs in i handläggningsprocessen. Dessa eventuella åtgärder är dock inte helt klarlagda.

När ni ser tillbaka på det, vad var anledningen till att detta arbete inte inleddes tidigare?

– Jag kan tyvärr inte uttala mig i det enskilda ärendet. Vi kan aldrig lämna ut information om enskilda utifrån den sekretess som finns till för att skydda dem.

Vad hade ni kunnat göra annorlunda och vad kommer ni att göra för att det inte upprepas?

– Det är ännu inte färdigutrett och är den del vi nu ska arbeta vidare med, avslutar Anna Johansson.

I början av september ska Socialnämnden inkomma med en redovisning till Ivo med vilka åtgårder som har utförts, samt vilka eventuella åtgärder som planerar att vidtas i framtiden.

Powered by Labrador CMS