Orsaken fastställd för driftstoppet av Ringhals 4

Det var de så kallade värmarna i tryckhållaren på Ringhals 4 som överhettades efter ett misstag under ett planerat underhåll av reaktorn.

Publicerad Senast uppdaterad

VÄRÖBACKA Det var under morgonen den 29 augusti som avställningen av Ringhals 4 var i slutskedet, med planerat underhåll och bränslebyte, då värmarna i tryckhållaren på reaktorn överhettades. Tryckhållarens funktion är att se till att vattnet i reaktorn inte kokar, och kan enkelt förklarat jämföras med ett expansionskärl som sitter i vanliga värmesystem.

Värmarna smälte från uppvärmningen

Efter att en så kallad frånskiljare slutits i stället för att lämnas öppen, smälte de elektriska värmarna delvis av den uppvärmning som de utsattes för, då de normalt bara ska vara i drift när det finns vatten i tryckhållaren.

– Det handlar om ett oavsiktligt misstag, de direkt inblandade tas omhand och det poängteras särskilt att det inte riktas några misstankar om uppsåt, sabotage eller liknande mot någon, säger vd Björn Linde i ett pressmeddelande.

Ingen person kom till skada under händelsen, som heller inte påverkar anläggningen säkerhetsmässigt, då reaktorn var avställd. Inte heller Ringhals 3 påverkades av händelsen.

Utredning leder till tydligare arbetssätt

Vid dessa typer av händelser görs alltid en orsaksutredning för att klarställa vad som hänt, med syfte att lära och säkra att samma fel inte upprepas. Utredningen har lett till att ”instruktioner, arbetssätt och roller förtydligats, för att förebygga en återupprepning”, enligt Ringhals.

Reparationer kommer nu att utföras och beräknat uppstartsdatum för reaktor 4 är satt till den 31 januari, då ett stort saneringsarbete krävs, eftersom det är av största vikt att alla system i ett kärnkraftverk är helt rena. Arbetet inkluderar borstning, högtrycksspolning och kemisk rengöring. Rengöringsmetoderna kommer att testas noga och genomgå kvalificeringar innan de kan användas i anläggningen.

Ringhals bygger "mock up"

Ringhals har också låtit bygga en så kallad ”mock up” – en fullskalig kopia av hela tryckhållaren där de kan testa procedurer och utrustningar, samt utbilda personal, innan arbetet utförs i den radioaktiva tryckhållaren.

– Vi är fullt medvetna om läget på elmarknaden och vår viktiga roll som stor elproducent. Och det är självklart inte önskvärt att vi nu tvingats meddela att stoppet blir längre än väntat, säger vd Björn Linde.

Powered by Labrador CMS