Bit för bit tas skorstenen ned. I slutet av veckan ska arbetet vara färdigt.
Bit för bit tas skorstenen ned. I slutet av veckan ska arbetet vara färdigt.

Nu rivs skorstenen bakom kusthotellet

Den över hundra år gamla skorstenen bakom Varbergs Kusthotell är i full fart med att plockas ned bit för bit, efter att byggnadsnämnden i februari beslutade om rivning.

Publicerad Senast uppdaterad

Mathias Ljungqvist, platschef och vd på Riv & tungdemolering som utför arbetet säger att det flyter på som planerat.

– Vi tar ned den bit för bit, och man får vara lite försiktig i och med att det är höga höjder och stenar som kan falla. Arbetet är egentligen inte så komplicerat, utan det är höjden som gör att man får ha lite extra koll.

Se klippet från rivningsarbetet.

Maskincentral i byggnaden

I byggnaden som skorstenen går upp från finns fortfarande en maskincentral i fullt bruk där fjärrvärme produceras för fastigheterna i närområdet. Skorstenen användes senast på 90-talet för gaspannor, men i och med att det enbart var vattenångor som kom upp började den att förfalla, säger Roger Glasell, förvaltare på Systeminstallation AB som sköter om fastigheterna på uppdrag från Kurortens Samfällighetsförening, där bland annat Varbergs Kusthotell ingår.

Det var skönt när beslutet kom

– Det har varit ett långtgående projekt, och skönt när beslutet kom. Man vet aldrig, men jag hade blivit förvånad om inte beslutet kom att riva den. Det hade varit förenat med extrema kostnader att behålla den.

De senaste två åren har skorstenen varit inklädd i en stor strumpa så att den inte ska släppa stenflis, en säkerhetsaspekt speciellt med tanke på den närliggande förskolan. Några nuvarande planer på förändringar i området efter rivningen finns inte för tillfället.

– Skorstenen rivs under taknivå och sen ska en snickare och plåtfirma bygga igen hålet. Inget mer än så finns planerat i nuläget för området, säger Roger Glasell.

Powered by Labrador CMS