Varbergs Tingsrätt.
Varbergs Tingsrätt.

Larm om dålig arbetsmiljö på tingsrätten

Verksamheten anmäld till Arbetsmiljöverket.

Publicerad Senast uppdaterad

Arbetsmiljön för tingsnotarierna (de nyutexaminerade jurister som gör sin praktik inom rättsväsendet) anses så dålig på Varbergs Tingsrätt att skyddsombudet nu har gjort en så kallad 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

I den anmälan som gjorts, och som Varbergs Tidning har tagit del av, beskrivs en mycket hårt pressad situation för tingsnotarierna.

Skyddsombudet vill att Arbetsmiljöverket utreder bland annat: ”Arbetsbördan för arbetsgruppen notarier, framförallt såtillvida att den föranleder helg- och kvällsarbete i hög utsträckning samt psykisk ohälsa hos arbetstagarna”. Och: ”Bemötandet mellan arbetsledningen och notarierna då dessa är i en utsatt position”.

Skyddsombudet Fredrik Hansson är i nuläget mycket sparsam med kommentarer.

– Jag vill nu låta utredningen ha sin gång och inte specificera mer än så i nuläget. Jag blev inkopplad på detta i mars, säger Hansson.

Hansson säger att han varit skyddsombud på Varbergs Tingsrätt under många år men inte upplevt någon liknande situation tidigare. Men Hansson anser trots allt att det finns en fungerande dialog med arbetsgivarsidan.

Arbetsgivarsidan representeras av lagmannen Mats Sjösten, även han med mångårig erfarenhet som chef för Varbergs Tingsrätt. Sjösten menar att åtgärder har vidtagits från arbetsgivarsidan, men att skyddsombudet inte har nöjt sig med dessa och då i stället gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Vi har haft uppe frågan sedan i oktober i fjol. Vi har för närvarande en stor grupp tingsnotarier och vissa av dessa är nya på tingsrätten. Vi har försökt att anpassa arbetsbelastningen, men notarietjänstgöringen är också en utbildningsverksamhet som vi är måna om att upprätthålla kvaliteten på. Vi kan därför inte plocka bort arbetsmoment hur som helst, säger Sjösten.

Totalt finns i dagsläget nio tingsnotarier på Varbergs Tingsrätt. Enligt skyddsombudet Fredrik Hansson är det gruppen som helhet som upplever en bekymmersam arbetsmiljösituation.

I den anmälan som gjorts står det att många av notarierna upplever stressrelaterade problem. Det finns enligt notariernas uppfattning kommunikationsproblem mellan domarna och notarierna, och notarier ska även ha blivit utskällda inför sina arbetskamrater för att de inte har hunnit med sina arbetsuppgifter.

Lagmannen Mats Sjösten menar att arbetsgivarsidan är lyhörd för notariernas synpunkter och arbetar för att komma till rätta med problemen.

– Vi lyssnar noga på både notarierna och på skyddsombudet, säger han.

Powered by Labrador CMS