Bolaget bakom kedjan Sportshopen befinner sig i kris och framtiden för butiken i Varberg är oviss.
Bolaget bakom kedjan Sportshopen befinner sig i kris och framtiden för butiken i Varberg är oviss.

Oviss framtid för sportbutik vid Lugnet

Bolaget har försatts i rekonstruktion.

Publicerad

Marken gungar under bolaget bakom kedjan Sportshopen, som bland annat har butik i Lugnetrondellens handelscentrum. Bolaget bakom Sportshopen, Swedemount Sportswear & Fashion AB, är försatt i rekonstruktion och på måndag väntar ett borgenärssammanträde där det ska beslutas om hur processen för att rädda affärsrörelsen undan konkurs ska gå vidare.

Företagsrekonstruktören Sten Sjöstedt skriver i ett mejl till Varbergs Tidning att han i nuläget inte kan uttala sig om hur rekonstruktionen kommer att påverka enskilda butiker. Han hänvisar istället till den underrättelse som i förra veckan skickades ut till bolagets borgenärer.

Av underrättelsen till borgenärerna går det att utläsa att vissa butiker kommer att stängas:

”En bedömning kommer göras för varje fysisk butik inom Bolaget där på sikt fortsatt olönsamma butiker kommer läggas ned, vilket också möjliggör neddragningar på centrala funktioner. Utöver den kostnadsmässiga översynen av Bolagets samtliga avtal kommer det kostnadsbesparande arbetet som påbörjats under 2023 att intensifieras”, heter det.

I underrättelsen beskrivs bakgrunden till den ekonomiska kris som bolaget hamnat i så här:

”Under 2022 sjönk Bolagets resultat till 188 tkr och 2022 skulle visa sig bli ett mycket svårt år för sportdetaljhandeln. Konsumenterna valde bort sporten efter pandemin. Priserna ökade kraftigt och resulterade i ett svagt ekonomiskt år med för mycket varulager i branschen. År 2023 har fortsatt varit mycket ett svagt år inom sportdetaljhandeln och konsumenterna har ännu inte återvänt till butikerna i den omfattning som branschen och Bolaget räknat med varför branschen haft den största rabattpressen någonsin för att minska sina lager och locka tillbaka kunderna.”

Powered by Labrador CMS