Räddningstjänsten: Nedfallande träd är största riskfaktorn

Tror inte att järnvägen kommer att översvämmas.

Publicerad Senast uppdaterad

Ovädret Hans har under tisdagsmorgonen tilltagit i styrka i Varberg. Under tisdagen och onsdagen väntas hårda vindar och ihållande regn. SMHI har gått ut med en röd varning för höga flöden i bäckar och diken, samt en särskild orange varning för översvämningsrisk där järnvägen korsar Himleån vid Lindhov.

– Översvämningsvarningarna är ett nytt system som vi håller på att utveckla och förbättra. Det kan ses som ett komplement till den generella varning som har gått ut om höga flöden. Att vi varnar för översvämning just på den här platsen vid Lindhov innebär inte att det inte kan finnas översvämningsrisker även på andra platser som våra modeller inte har fångat upp, berättar SMHI:s hydrolog Rene Catell för Varbergs Tidning på tisdagsmorgonen.

Catell konstaterar också att översvämningsvarningarna bygger på modeller som kan vara osäkra i de enskilda fallen.

– Det finns alltid en viss osäkerhet när det gäller de lokala förhållandena, säger han.

Patrik Josefsson på Räddningstjänsten Väst tror inte att det är någon risk att järnvägen kommer att översvämmas.

– Däremot är det mycket vatten i markerna runtomkring järnvägen och Himleån. Men det ska också sägas att det i nuläget inte ser ut att komma så mycket regn som de första prognoserna gjorde gällande. Å andra sidan så sker nivåhöjningarna i vattendragen med en viss eftersläpning, resonerar Josefsson.

Från Räddningstjänstens sida ser man istället nedfallande träd som den största riskfaktorn under ovädret.

– Det blåser mycket i kombination med att det är blött i markerna och träden har fortfarande sina löv kvar, vilket tynger ned dem. Vi har redan sett nedfallande träd i Falkenberg, säger Josefsson.

Powered by Labrador CMS