Mellan augusti och oktober kommer Västkustvägen att stängas av för brorenovering.
Mellan augusti och oktober kommer Västkustvägen att stängas av för brorenovering.

Kommunen stänger av Västkustvägen i mitten av augusti

Bygget av det nya gång- och cykelstråket mellan Lassabackarondellen och Ranelidsrondellen är i full gång, och när arbetet i vecka 33 kliver in i nästa etapp kommer Västkustvägen att stängas av helt, vilket kommer påverka trafiken – speciellt under sommartider.

Publicerad Senast uppdaterad

– Vi är medvetna om att vi påbörjar arbetet i slutet av sommarperioden men det krävs för att vi ska hinna bli klara innan vintervädret kommer, eftersom det riskerar att hindra stora delar av arbetet, säger projektledare Jimmy Johansson i ett pressmeddelande.

Det är utbyggnad och renovering av två broar som kommer att utföras under perioden, samt asfaltering av en större del av Västkustvägen, vilket är anledningen till att den stängs av. Avstängningen är nödvändig för att utföra arbetet på ett säkert sätt, samt att kunna arbeta på bägge broarna samtidigt.

Fakta: Brorenovering vid Västkustvägen

Mellan den 15 augusti och 21 oktober kommer arbeten på broarna över Magasingatan och Engelbrektsgatan att utföras, med breddning, nya kantbalkar och räcken. Broarna kommer också att renoveras.

Påverkan på trafiken kommer i form av att:

  • Västkustvägen stängs helt av för trafik (mellan Hagarondellen och Peders skrivares skola), som leds om via Österleden.
  • Magasinsgatan stängs av helt under hela byggtiden.
  • Engelbrektsgatan hålls öppen för gång- och cykeltrafik under större delen av arbetet. Perioden veckorna 34-36 är den avstängd pga av rivningsarbeten.

Källa: Varbergs Kommun

Powered by Labrador CMS