SMHI varnar för stora regnmängder i Varberg

Under eftermiddag och kväll väntar kraftiga åskskurar som kan leda till stora mängder regn på kort tid i Varberg.

Publicerad

SMHI har gått ut med en så kallad gul varning, då regnmängderna kan leda till risker för översvämning och elavbrott. Det kan även påverka trafik som då riskerar att gå långsammare och att vägar och viadukter översvämmas. Det finns även risk för översvämning i källare och dagvattensystem.

Placeringen för skurarna är ännu osäker och lokala variationer kan förekomma. Mot helgen väntar även ostadigare väder, med risk för mycket regn framförallt under fredagen.

Fakta: Det här betyder en gul varning

  • Konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten.Väderutveckling som kan medföra konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten samt vissa skador på egendom och miljö. Störningar i en del samhällsfunktioner är förväntade. Lokala variationer kan förekomma, därför kan särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda fastigheter drabbas av allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas allvarligt.
  • Vad ska du göra?Allmänheten bör ha ökad uppmärksamhet avseende förväntad väderutveckling samt vidta förebyggande åtgärder om man bor eller vistas i utsatta områden eller på annat sätt tillhör en riskgrupp.
  • Vad ska offentlig verksamhet göra?Offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör anpassa de verksamheter som är extra riskutsatta avseende förväntad väderutveckling.

Källa: SMHI.se

Powered by Labrador CMS