Krögarna i centrala Varberg kommer att kunna låta sina uteserveringar stå kvar även kommande vinter.
Krögarna i centrala Varberg kommer att kunna låta sina uteserveringar stå kvar även kommande vinter.

Uteserveringarna får stå kvar

Kommunens regellättnader från pandemin fortsätter att gälla.

Publicerad Senast uppdaterad

Restaurangerna i Varbergs centrum kommer att få ha kvar sina uteserveringar även kommande vinter. Det skriver kommunens näringslivs- och destinationskontor i en skrivelse till Varbergs krögarförening.

Skrivelsen är ett svar på den skrivelse som Varbergs krögarförening och Centrumkrögarna skickade till kommunen nyligen, där krögarna bad om att även fortsättningsvis få ha kvar sina uteserveringar året runt. Att uteserveringarna inte behöver monteras ned under vinterhalvåret är en regellättnad som infördes under pandemin.

Och nu kommer kommunen att förlänga regellättnaderna även över vintern 2023/2024 skriver näringslivsdirektören Martin Andersson i svaret till krögarna:

”För ett fortsatt gott samarbete kring hanteringen av uteserveringar mellan restaurangverksamheter, fastighetsägare, kommunen och inte minst allmänheten avser kommunen att även den kommande vintern (oktober 2023 till april 2024) göra ett avsteg från de beslutade riktlinjerna vilket möjliggör att uteserveringarna kan stå kvar och faktureras utifrån gällande taxa”.

Men näringslivsdirektören skriver också att regelverket kring uteserveringarna behöver ses över inför framtiden med hänsyn till gällande lagstiftning.

”Vi avser starta upp ett gemensamt arbete med er inom restaurangverksamheten och berörda fastighetsägare för att se över de nu gällande och beslutade riktlinjerna. Målet är att under 2023 gemensamt ta fram nya utformningsprinciper som fungerar bättre för era verksamheter men som också innebär att vi på kommunen följer gällande lagar och regler för bygglov och markupplåtelse av offentlig plats. Hamn- och gatuförvaltningen, Näringslivs- och destinationskontoret och Stadsbyggnadskontoret tillsammans med berörd politik avser bjuda in er till samtal och dialog kring detta under våren.”

Näringslivsdirektören Martin Andersson säger i en kommentar till Varbergs Tidning att han har fått positiv respons från näringslivet och allmänheten under de vintrar som uteserveringarna har haft möjlighet att stå kvar.

– Det som är viktigt är att det är rent och snyggt och att ytorna används på rätt sätt, att de inte blir lagerutrymme under vintrarna. Men det ansvaret tycker jag att krögarna har tagit. Nu sätter vi oss ned i lugn och ro och tittar på det här tillsammans så att det blir en bra lösning framåt både med hänsyn till plan- och bygglagen och till våra gällande riktlinjer.

Powered by Labrador CMS