Socialnämnden gick 40 miljoner kronor minus

2022 blev ännu ett år då pengarna inte räckte till inom kommunens sociala verksamheter.

Publicerad

Varberg. Socialnämnden redovisar ett resultat på minus 39,6 miljoner kronor för 2022, skriver Varbergs kommun på sin hemsida. Bakgrunden till det stora underskottet uppges vara bland annat ökade kostnader inom hemtjänsten.

”Det negativa resultatet beror bland annat på ökade behov inom hemtjänsten med både fler omsorgstagare och ökat behov av vård och omsorgsinsatser per person. Inom områdena barn och familj samt missbruk ser vi att antalet orosanmälningar ökar och också att vi har fler insatser”, skriver kommunen.

Kommunen skriver också att verksamheterna drabbades av höga personalkostnader under inledningen av året till följd av pandemin, och under sommaren på grund av bemanningsproblem.

Powered by Labrador CMS